แค้นสุดรัก Dian Xin

ISBN:

Published:

Paperback

217 pages


Description

แค้นสุดรัก  by  Dian Xin

แค้นสุดรัก by Dian Xin
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 217 pages | ISBN: | 10.51 Mb

ความรักมอดไหมไปในเพลิงแคน เหลือเพียงความเยนชาเหินหางเทานันจริงหรือ... นางไมเชือ!.....แมจะไมรูวาบุรุษทีไดรับบาดเจบสาหัสเปนใครมาจากไหน แมจะสงสัยเปนกำลังวาเหตุใดเขาจึงหลบมาซอนตัวในถำริมทะเลเพียงลำพังโยวหลันผูงามพรอมทังกายใจกมิอาจนิงดูดายปลอยใหMoreความรักมอดไหม้ไปในเพลิงแค้น เหลือเพียงความเย็นชาเหินห่างเท่านั้นจริงหรือ... นางไม่เชื่อ!.....แม้จะไม่รู้ว่าบุรุษที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นใครมาจากไหน แม้จะสงสัยเป็นกำลังว่าเหตุใดเขาจึงหลบมาซ่อนตัวในถ้ำริมทะเลเพียงลำพังโยวหลันผู้งามพร้อมทั้งกายใจก็มิอาจนิ่งดูดายปล่อยให้เขาตายตามยถากรรม คอยปรนนิบัติดูแล ประคับประคองจนกระทั่งเปลวไฟแห่งชีวิตที่เกือบดับมอดของเขากลับมาโชติช่วงอีกครั้งพร้อมกับที่ความรู้สึกงดงามเบ่งบานขึ้นในหัวใจสองดวงแต่ใช่ว่าโลกนี้มีเพียงนางและเขา และเมื่อความเข้าใจผิดจุดไฟแห่งความแค้นให้ลุกโชน สิ่งใดกันหนอจะช่วยรักษาความรักให้คงอยู่Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "แค้นสุดรัก":


thefungiforager.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us